Zelený Sen
Nemocnica

SK

Indikácie na príjem pacientov

Indikácie na príjem pacientov na JDIS

Pre dlhodobo ventilovaných pacientov

 • pacienti hospitalizovaní pre kritické ochorenie (bez ohľadu na diagnózu) v dĺžke minimálne troch mesiacov
 • po zvládnutí kritického stavu
 • dokumentované zlyhanie pokusov o odpojenie od kontinuálnej UPV v dĺžke minimálne dvoch týždňov
 • potreba pokračovania v poskytovaní intenzívnej starostlivosti
 • klinický stav znemožňujúci zabezpečenie dlhodobej domácej UPV

Pre apalických pacientov

 • pacienti hospitalizovaní pre kritické ochorenie (bez ohľadu na diagnózu) v dĺžke minimálne jeden mesiac
 • po zvládnutí kritického stavu
 • jednoznačne stanovená diagnóza apalického syndrómu bez známok reverzibility minimálne jeden mesiace od začiatku príčiny
 • spontánna ventilácia
 • potreba pokračovania v poskytovaní intenzívnej starostlivosti
 • klinický stav neumožňujúci zabezpečenie domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Príjem na oddelenie podlieha predchádzajúcemu súhlasu revízneho lekára poisťovne na základe žiadosti poskytovateľa. V žiadosti musia byť dostatočne zdokumentované všetky hore uvedené podmienky.

Indikácie na prijatie pacientov na ODCH

Pacienti sa prijímajú na základe odborného odporučenia primára oddelenia z nemocníc formou prekladu alebo z domu na odporučenie všeobecného lekára, resp. špecialistu (ortopéd, traumatológ, neurológ,...). Príjem pacienta je potrebné dohovoriť s primárkou ODCH MUDr. Martinou Vodeckou (0910 911 221, 048/47162 16) v čase od 12.30 - 14.30 hod.

Kontaktujte nás

Nemocnica Zelený sen
ZELENÝ SEN, s.r.o
Cesta k nemocnici 1
Banská Bystrica

IČO: 44184425
IČ DPH: SK2022616849

V prípade Vášho záujmu nás prosím kontaktujte:

Telefón: 00421 (0) 048/47162 13
E-mail: zelenysen@zelenysen.sk

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Zobraziť viac informácií Rozumiem

2014 © Nemocnica Zelený sen, s.r.o. | Technology by eFabrica